Tietoa meistä
Kullaan Kulttuuri RY, KULKU
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kulttuuritarjonnan kehitystä Kullaalla. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edesauttamaan Kullaan kulttuuritapahtumien tarjontaa, mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä julkishallinnollisten tahojen, yritysten sekä muiden yhdistysten kanssa. Yhdistys pyrkii toiminnallaan tuomaan saataville monipuolista kulttuuritarjontaa kotipaikkakunnallaan, ja sikäli elävöittämään kotipaikkakuntansa yhteisöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• järjestää kulttuuritapahtumia, sekä tukee kulttuuritapahtumien järjestämistä
• järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
• järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia kulttuuri, konsertti- ja kilpailumatkoja
• tekee läheistä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa